ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

มอบสติกเกอร์คัดกรองโควิด ณ.ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา

มอบทุนการศึกษาโรงเรียนวัดมงคลพุการาม

ทำบุญโรงทานงานทอดกฐินสามัคคี

มอบสติกเกอร์ให้กับโรงพยาบาลปทุมธานี

ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมทำบุญบริษัทประจำปี 2566 

คณะคู่ค้า-พันธมิตร HP Indigo เยี่ยมชมโรงงาน

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวงตรวจสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุก

มอบทุนการศึกษาโรงเรียนวัดมงคลพุการาม

 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy)

คลองสี่ก้าวสร้างสุข ครั้งที่ 1