ผู้บริหาร และพนักงาน SLP ได้ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ให้กับ ศูนย์รับบริจาคเลือดศิริราช  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 

       ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปี พ.ศ 2563 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้มีผู้มาบริจาคโลหิตลดน้อยลง จนทำให้โลหิตสำรองขาดแคลนทั่วประเทศ กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งนี้ จึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยในการจัดหาโลหิตสำรองเพื่อใช้รักษาผู้ป่วย และส่งต่อให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนโลหิตทั่วประเทศต่อไป