ด้วยในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ทาง บมจ.สาลี่ พริ้นท์ติ้ง ได้มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียน วัดมงคลพุการาม (หกเจริญอุปถัมภ์) ในวันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 พร้อมทั้งได้เลี้ยงอาหาร และน้ำดื่มให้กับนักเรียนผู้ปกครองของนักเรียน ที่ได้มาร่วมงานวันเด็ก ประจำปี 2566