บมจ.สาลี่ พริ้นท์ติ้ง ได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการ เพื่อใช้สำหรับการป้องกันเชื้อไวรัสโควิท-19