วันที่ 5 สิงหาคม 2564  บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้พาพนักงานไปฉีดวัคซีน ณ.ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับพนักงาน