บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการ สาลี่ ร่วมใจต้านภัยโควิท ซึ่งผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของที่ใช้สำหรับป้องกันเชื้อไวรัส โควิด-19 อุปกรณ์ทางการแพทย์ ร่วมทั้งเครื่อดืม อาหารแห้ง ของใช้จำเป็น ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสี่ หมู่ 13 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564