ในวันที่ 12 เมษายน 2565 เนื่องในวันสงกรานต์และเพื่อสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม ทางคณะพนักงานบริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน)  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหาร  เพื่อเป็นการอวยพรในวันขึ้นปีใหม่ไทย