คณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมวิ่งการกุศล ณ.เขื่อนลำตะคอง  เส้นทางมอเตอร์เวย์ M6 จ.นครราชสีมา ช่วงอ.ปากช่อง-อ.สีคิ้ว เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล ในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565