เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี 2565 วันที่ 9 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร พนักงาน บมจ.สาลี่ พริ้นท์ติ้ง ได้ร่วมกันบริจาค เงิน อาหาร ยารักษาโรค ของขวัญ และสิ่งของใช้จำเป็นให้กับ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่น พร้อมกันนี้ได้มีการตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งเพื่อเป็นศิริมงคล