วันที่ 10 มีนาคม 2566 บมจ.สาลี่ พริ้นท์ติ้ง  ได้เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ ซึ่งจัดโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง โดยทีมตรวจสุขภาพโรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี  ได้เข้ามาตรวจสุขภาพให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 33   เพื่อลดความเสี่ยงของโอกาสที่จะเกิดโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจของผู้ประกันตนในสถานประกอบการ