วันที่ 8 มิถุนายน 2566 บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ต้อนรับคณะคู่ค้า-พันธมิตรของบริษัท HP Indigo เพื่อเข้าเยี่ยมชมโรงาน โดยผู้บริหารของ สาลี่ พริ้นท์ติ้ง
คุณประภุตว์ จิวะพรทิพย์ ได้ให้การต้อนรับ