ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมทำบุญบริษัทประจำปี 2566 เพื่อเป็นศิริมงคล และขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน