บมจ.สาลี่ พริ้นท์ติ้ง ได้เข้าร่วมโครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ "คลองสี่ก้าวสร้างสุข"ครั้งที่ 1  ซึ่งจัดโดยองค์กรบริหารส่วนตำบลคลองสี่ เมือวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ.สนาม Solar Track