วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566  ผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมทำบุญโรงทาน และถวายต้นกฐินเนื่องในวันทอดกฐินสามัคคี ณ.วัดป่า 5 พระองค์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี