บมจ.สาลี่ พริ้นท์ติ้ง ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดี ที่  25 เมษายน 2567  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม PMS 116 โดยบริษัทได้ให้การต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก