เลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

บมจ.สาลี่ พริ้นท์ติ้ง ได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการ เพื่อใช้สำหรับการป้องกันเชื้อไวรัส โควิท-19 

บมจ.สาลี่ พริ้นท์ติ้ง ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564